قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

حرفه و فن ( کار و فناوری جدید)

حرفه و فن ( کار و فناوری جدید)
 
به وبلاگ آموزشی حرفه وفن علامرودشت خوش آمدید...

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ توسط کریمی

 

  لطفا برای دیدن نمونه سوالات متفاوت اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات سال دوم:

 شماره 1                            شماره2

 

سئوالات حرفه وفن دوم راهنمايی ( فصل اول تا هفتم )

فصل دوم

1- خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد ؟
2- چرا افرادي كه با برق كار مي كنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد ؟
4- سه مورد از خطرات ناشي از جريان برق را بيان كنيد ؟
5- اتصال سيم فاز به زمين باعث چه خطراتي مي شود ؟
6- اتصال سيم فاز به بدنه وسايل برقي باعث چه پيامدهائي مي شود ؟
7- اتصال كوتاه دو سيم عامل جريان الكتريكي چه پيامدهائي دارد ؟
8- دو وسيله كه براي پيشگيري از خطرات ناشي از برق ساخته شده است نام ببريد؟
9- در هر سيم كشي برق چند سيم ورودي وجود دارد نام ببريد ؟
10- سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد ؟
11- چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟
12- علم الكترونيك در چه قرني متولد شد؟
13- چه عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟
14- برد چيست؟
15- مقاومت انرژي الكتريكي را به چه چيزهائي تبديل مي كند؟
16- 5 قطعه الكترونيكي كه در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟
17- انواع مقاومت را نام ببريد؟
18- كار مقاومت در مدارهاي الكترونيكي چيست؟
19- چند نوع خازن را نام ببريد؟
20- وظيفه خازن چيست؟
21- جنس ديود از چيست؟
22- چند نوع ديود را نام ببريد؟
23- سيلسيم و ژرمانيوم چه عناصري هستند؟
24- كار ديود شبيه به چيست؟
25- قطع و وصل كردن ديود چگونه صورت مي گيرد؟
26- با اختراع كدام قطعه در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟
27- جنس ترانزيستور از چيست؟
28- وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟
29- كدام قطعه الكترونيكي در سالهاي اخير كاربرد وسيعتري دارد؟
30- در آي سي كدام قطعات الكترونيكي وجود دارد؟
31- اختراع آي سي چه تغيراتي در الكترونيك به وجود آورد؟
32- در آي سي معمولاً چند پايه وجود دارد؟
33- ديود چيست؟
34- يكي از كاربردهاي ديود را نام ببريد؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانيه............ تغيير مي كنند.
36- فركانس را تعريف كنيد؟


فصل سوم

1- كدام فعاليتها به آب وابسته است؟
2- فعاليت كدام كارخانه بدون آب متوقف مي شود؟
3- چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببريد؟
5- چرا گاهي انسان با خوردن غذاهاي دريائي دچار بيماري هاي خطرناكي مي شوند؟
6- ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان كنيد؟
7- مناسب ترين آب براي آشاميدن كدام است؟
8- دو روش از روشهاي سالم سازي آب را بيان كنيد؟
9- دارو را تعريف كنيد؟
10- داروها چه فوائدي دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببريد؟
12- امروزه بيشتر داروها به روش................تهيه مي شوند.
13- چند دارو را كه به روش شيميائي تهيه مي شوند را نام ببريد؟
14- دام بيماريها بدون مصرف دارو بر طرف مي شوند؟
15- داروهائي كه ايجاد وابستگي مي كنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟
16- داروهاي كاهنده چه داروهائي هستند؟
17- چند نمونه از داروهاي كاهنده را نام ببريد؟
18- داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟
19- براي داروي محرك مثالي بزنيد؟
20- كافئين در كدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهاي غير مجاز چه داروهائي هستند؟
22- چند نوع داروي غير مجاز را نام ببريد؟


فصل چهارم

1- چوب ها را بر اساس كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسيم بندي مي شوند؟
3- براي درختان سوزني برگ دو مثال بزنيد؟
4- براي درختان پهن برگ مثال بزنيد؟
5- چوبهاي سوزني برگ را با چوبهاي پهن برگ را مقايسه كنيد؟
6- سختي و نرمي چوب را چگونه مي توان تشخيص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده مي شود؟
8- سه قسمت اصلي درخت رانام ببريد؟
9- كار ريشه چيست؟
10- چوب مورد نياز در صنايع چوب از كدام قسمت درخت تهيه مي كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائي تشكيل شده است ؟
12- چرا نمي توان چوب درختاني كه تازه قطع شده اند را در صنايع چوبي استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدي دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائي مي توان خشك كرد؟
15- روش طبيعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد ؟
16- نام ديگر روش خشك كردن مصنوعي چوب چيست؟
17- روش مصنوعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد؟
18- در كوره چوب خشك كني چه عواملي تحت كنترل است؟
19- مزاياي خشك كردن مصنوعي را بيان كنيد؟
20- چند مورد از نكات ايمني در هنگام كار با مغار را بيان كنيد؟


فصل پنجم


1- فلزات پس از استخراج به چه شكلي در مي آورند؟
2- اتصالات فلزي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
3- اتصالات جدا شدني را تعريف كرده و مثال بزنيد؟
4- اتصالات جدا نشدني را تعريف كنيد؟
5- مهم ترين روش اتصال دائم چيست؟
6- لحيم كاري را تعريف كنيد؟
7- آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟
8- چند مورد از نكاتي كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
9- چند مورد از نكات ايمني كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
10- براي انجام جوشكاري از چه دستگاهي استفاده مي شود؟
11- وظيفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاري چيست؟


فصل ششم

1- براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي كرد؟
2- وظيفه مهندس نقشه بردار چيست؟
3- در ساختمان سازي به چه عملي برداشت مي گويند؟
4- به خطوط عمودي و افقي درون نقشه برداري............... مي گويند.
5- نقشه خانه را تعريف كنيد؟
6- نقشه يك خانه چگونه بدست مي آيد؟
7- بهترين روش براي انتقال اطلاعات ساختماني........... است.
8- چرا نقشه بايد داراي علائم اقتصادي اداري باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببريد؟
10- كادر نقشه را تعريف كنيد؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است؟
12- مقياس يعني چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در كدام قسمت نقشه كشيده مي شود؟
14- راهنما و توضيحات نقشه به چه هدفي ايجاد مي شود؟
15- نام فضاهاي شماره گذاري شده در نقشه رادر كدام قسمت نقشه نشان مي دهند؟
16- دستورات لازم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دليل در نقشه رسم مي شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست؟
19- اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟
20- وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
21- عرض و طول و عمق پي به چه عواملي بستگي دارد؟
22- وظيفه ستون چيست؟
23- براي ساخت ستون از چه مصالحي استفاده مي شود؟
24- ديوار چگونه بوجود مي آيد؟
25- انواع ديوارها را نام ببريد؟
26- ويژگي ديوار حمال را نام ببريد؟
27- ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟
28- ويژگي ديوار غير باربر را بيان كنيد؟
29- در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي كنند؟
30- تعداد مناسب پله هاي يك ساختمان را بيان كنيد؟
31- جنس نرده هاي كنار پله چيست؟
32- پاگرد چيست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان هاي مسكوني چه قدر است؟
34- اندازه مناسب كف پله را بيان كنيد؟
35- سقف ساختمان به چه منظوري احداث مي شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چيست؟
37- در چه مواردي مهندس ساختمان به انجام محاسبات مي پردازد؟فصل هفتم

1- غذا چه فوائدي دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بيماري و مرگ مي شود؟
3- كدام بيماريهاي غذائي پس از چند روز بعد از مصرف غذاي آلوده ايجاد مي شود؟
4- علامت ايجاد مسموميت هاي غذائي در بدن چيست؟
5- كدام بيماريهاي غذائي پس از مصرف غذاي آلوده و در مدت زمان بسيار طولاني ايجاد مي شوند؟
6- عرضه بهداشتي غذا در كدام مكانها اهميت دارد؟
7- چرا تهيه و عرضه بهداشتي مواد غذائي در اماكن عمومي بسيار مهم است؟
8- قوانين وآيين نامه هاي بهداشتي تهيه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائي است؟
9- غذاي خانگي در كدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نكات بهداشت كه در تهيه و نگهداري غذا بايد رعايت شود را بيان كنيد؟
11- خصوصيات آشپزخانه مناسب را بيان كنيد؟
12- زباله هاي آشپزخانه چگونه بايد جمع آوري شوند؟

 

الف)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید
1-نگهداری و به هم پیوستن قسمت های مختلف دوچرخه به عهده سیستم انتقال قدرت می باشد. ص غ
2- قارچ ها موجودات زنده ای هستند که فقط به درختان زنده (سرپا)حمله ور می شوند. ص غ
3-قدرت ترمز در اثر افزایش فشار روغن ایجاد می شود. ص غ

                         ب)پاسخ سوالها رابا ضربدر مشخص کنید.
4-وظیفه کدام یک از قطعات الکترونیکی زیر تولید فرکانس و مدار هماهنگی در رادیو می باشد؟
الف)خازن           ب)ترانزیستور            ج)سلف             د)دیود

5-راه انتقال بیماری ایدز به کدام بیماری شباهت دارد؟
الف)فلج اطفال         ب)هپاتیت ب             ج)سرخک          د) آبله

6)کدام سیستم باعث کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک خودرو می شود؟
الف)سوخت رسانی          ب)روغن کاری         ج)انتقال قدرت          د)رادیاتور

7-برای پاک کردن لکه جوهر در موردپارچه های رنگی از چه نوع محلولی استفاده می شود؟
الف)بنزین سفید         ب)آمونیاک          ج)آب ژاول           د)جوهر لیمو

                            ج)درجاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.
8-هر گاه بخواهیم یک لامپ را از دونقطه خاموش و روشن کنیم از کلید...............استفاده می کنیم.
9-شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی یکی از راههای پرورش قدرت تفکر و............است.
10-نظارت مستقیم بر ساخت وساز ساختمان ها توسط....................اعمال می شود.
11-ریشه ی درختان در مناطق کویری به صورت..............در خاک پایین می روند.

                                د)پاسخ مناسب دهید.
12-غذای بیمار باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟(دو مورد)

13-از روکش های مصنوعی در چه کارهایی استفاده می شود؟

14-وظیفه جعبه دنده یا گیربکس در خودرو چیست؟

15-انواع کلاف ها(شناژ)از نظر نوع مصالح را نام ببرید.

16-غذای مناسب باید علاوه بر رفع گرسنگی دارای چه ویژگی های دیگری باشد؟
1.................................2...............................3..........................................

17-برای جلوگیری از چروک شدن بیش از اندازه لباس های نخی و کتانی در موقع شست وشو چه نکاتی باید رعایت نمود؟

18-هدف از پرورش درختان زیر چیست؟
الف)سپیدار(.................) ب)نارون(..........................)

19-چه عواملی سبب می شود که ملکه ی قدیمی در یک روز آفتابی با تعدادی زنبوران از کندو خارج شود؟دو مورد

20-برای ضد عفونی کردن استخر پرورش ماهی از چه چیزی استفاده می شود؟

21-هر یک از مفاهیم ستون ب رادر مقابل تعریف مربوط به خود در ستون الف بنویسید.(در ستون ب یک مورد اضافی است)

ستون الف                                                                                           ستون ب
الف)دراین روش وزن وحجم موادغذایی برای سهولت در                                    انجماد
بسته بندی و حمل ونقل کم می شود(...............)                                        کمپوت
ب)در این روش مواد غذایی به حالت اولیه وطبیعی خود                                   خشک کردن
باقی می مانند.(...............)

                                     منبع:  وبلاگ حرفه وفن لارستان

نمونه سوالات سال اول:

شماره 1                           شماره 2

 

 

سئوالات حرفه وفن اول راهنمايی ( فصل اول تا ششم )

فصل دوم : كار با برق

1- يكي ازمهمترين اكتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازكشف نيروي برق چه چيزهايي ديگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنيروي برق به پيشرفت --------- و ---------- كمك بسياري كرد.
4- نام ديگرنيروي برق چيست ؟
5- همه مواد از------ تشكيل شده اند.
6- مولكولها ازذرات كوچكي به نام ------ تشكيل شدند
7- اتم داراي چندبخش اصلي است نام ببريد؟
8- الكترونها روي مدارهاي به دور-------- مي چرخند.
9- چه عاملي باعث ايجادجريان الكتريكي درسيم مي شود ؟
10- مولدالكتريكي راتعريف كنيد ؟
11-دينام دوچرخه نيروي چرخشي رابه ------------ تبديل مي كند .
12- درنيروگاه هاي بزرگ وسدهابه كدام وسيله برق توليدمي كند ؟
13- نام ديگرمولدالكتريكي چيست ؟
14- توزيع برق يعني چه ؟
15- براي توزيع برق به چه وسايلي نيازداريم ؟
16- براي انتقال برق ازچه وسايلي استفاده مي كنيم ؟
17- سيم چيست ؟
18- سيم هاي برق رامعمولاً ازچه جنسي مي سازند ؟
19- براي انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتي نيازداريم ؟
20- سيم فازچه سيمي است ؟
21- سيم نول كدام است ؟
22- ازكليدبه چه منظوراستفاده مي شود ؟
23- چه سيمهايي به كليدوصل مي شود ؟
24- كليدبايدهميشه درمسيرسيم ------- قرارگيرد .
25- لامپ انرژي الكتريكي به ---------- تبديل مي شود .
26- لامپ در-------- بسته مي شود .
27- پريزچيست ؟
28- فيوزچيست ووظيفه آن چيست ؟
29- دونوع فيوزرانام ببريد .
30- اگرجريان برق بيش ازحدمعيني ازبدن انسان عبوركندچه مشكلي پيش مي آيد ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پيامدهايي دارد ؟
32- چرادرهنگام كاربابرق بايدنكات ايمني رارعايت كنيم ؟
33- چندنقطه ايمني درهنگام كاربابرق رابنويسيد ؟ (3مورد)
34- ازانبردست براي چه چيزي استفاده يامنظورمي شود ؟
35- ازسيم چين به چه منظوراستفاده مي شود ؟
36- ازدم باريك براي چه منظوري استفاده مي شود ؟
37- ازسيم لخت كن براي چه كاري استفاده مي شود ؟
38- دونوع سيم لخت كن رانام ببريد ؟
39- ازپيچ گوشتي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
40- فازمتربراي چه كاري استفاده مي شود ؟
41- مدارالكتريكي راتعريف كنيد ؟


فصل سوم : كار با چوب

1-يكي ازقديمي ترين وپرمصرف ترين موادي كه بشراستفاده مي كند چيست ؟
2- چراروش ها وابزارهايي براي استفاده بهترازچوب كشف شده است ؟
3-عمده ترين منبع توليدچوب چيست ؟
4-چوب رادركجابه فرآورده هاي مختلف تبديل مي كند ؟
5-فرآورده هاي مختلف چوب رانام ببريد ؟
6-به كدام چوبها الوارمي گويند ؟
7-ازروكش هاي چوبي براي كارهاي -------- و -------- استفاده مي شود .
8-تخته سه لايي چگونه ساخته مي شود ؟
9-نام ديگرتخته ي خرده چوب چيست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته مي شود ؟
11-فيبرچگونه ساخته مي شود ؟
12-تخته ي نئوپان رابافيبرمقايسه كنيدوتفاوت هاي آن رابيان كنيد .
13-رويه ي ميزكارازجنس ---------- وپايه هاي آن ازجنس ------- مي باشد .
14-ازگيره به چه منظوري استفاده مي شود ؟
15-ازچوب ساي وسوهان چوب براي چه كاري استفاده مي شود ؟
16-ازگونيامدرج به چه منظوري استفاده مي شود ؟
17- براي صاف ومسطح كردن سطح چوب ازچه ابزاري استفاده مي شود ؟
18- رنده ممكن است ازچه جنسي ساخته شده باشد ؟
19- براي سوراخ كردن چوب ازچه ابزارهايي استفاده مي شود ؟
20- چهارموردازنكات ايمني وحفاظتي كارگاه چوب رابيان كنيد ؟
21- پوشيدن لباس كارمناسب ازچه جنبه هايي موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پايان برش كاري بايستي نيروي دست كم كرد ؟


فصل چهارم : كار با فلز

1- يكي ازمهمترين اكتشافت انسان درطول تاريخ ---------- بوده است .
2- كشف فلزچه فوايدي درزندگي انسان دارد ؟
3- چه عواملي براهميت كاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسايلي ازفلزاستفاده مي كند ؟
5- براي اينكه بتوانيم ازفلزات بهتراستفاده كنيم بايد چكاركنيم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شكلي درطبيعت يافت مي شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج مي شود .
8- براي به دست آوردن آهن ، چه موادي رادركوره بلندمي ريزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نيست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصرديگربه صورت آلياژ درمي آورند ؟
11- آهن راهمراه كدام ماده به صورت آلياژ درمي آورند ؟
12- آلياژ چيست ؟
13- مس درچه درجه حرارتي ذوب مي شود ؟
14- مس ------- و --------- رابه خوبي هدايت مي كند .
15- آلياژهاي مس رانام ببريد ؟
16- مس چه فلزي است ؟
17- آلومينيوم چه فلزي است ؟
18- آلومينيوم را ازچه ماده اي به دست مي آورند ؟
19- آلومينيوم درصنعت به صورت -------- آلياژ استفاده مي شود .
20- روي چه فلزي است ؟
21- چرا از فلز روي براي جلوگيري از زنگ زدگي استفاده مي شود ؟
22- از فلز روي دركجاها استفاده مي شود ؟
23- ازسوهان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچيست ؟
25- از خط كش فلزي مدرج براي چه كاري استفاده مي شود ؟
26- ازسوزن خط كش براي چه كاري استفاده مي شود ؟
27- ازسمبه نشان براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟
28- از قيچي ورق بردستي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
29- از گونيا براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازي

1-انسان غارنشين كشاورزي ودامپروري رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشيني آغازشد ؟
3-چه عواملي امنيت انسان وساختمان هايش راتهديدمي كند ؟
4-ايمني ساختمان راتعريف كنيد ؟
5-چه عواملي درنظم يافتن ساختمان هاي شهرهاياروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببريد ؟
7-نقشه يك ساختمان راتعريف كنيد ؟
8-براي ترسيم نقشه ي هم كف يك ساختمان چه مي كنيم ؟
9-چه عواملي درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختماني راتعريف كنيد ؟
11- مصالح ساختماني رانام ببريد ؟
12- ازتيرآهن دركجاهااستفاده مي شود ؟
13-آجر چگونه ساخته مي شود ؟
14-ازآجر براي چه كاري استفاده مي شود ؟
15-سيمان چگونه به دست مي آيد ؟
16-به دانه هاي درشت سنگ -------- مي گويند .
17-به دانه هاي ريزسنگ چه مي گويند ؟
18- شن وماسه به طورطبيعي دركجاتهيه مي شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعي دركجاتهيه مي شود ؟
20- موادماسه سيمان چيست ؟
21- ازملات ماسه سيمان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
22- گچ چگونه استفاده مي شود ؟
23- از گچ براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24--------- درمدت كوتاهي پس ازتركيب با آب ، سفت مي شود .فصل ششم : بهداشت و محيط زيست

1-نشانه هاي انسان سالم رابيان كنيد ؟
2-فرد بيمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طوركامل بهبود مي يابد .
3-سلامتي را تعريف كنيد ؟
4-بهداشت راتعريف كنيد ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-يكي ازبهترين وروشهاي تأمين بهداشت چيست ؟
7-واكسناسيون چه فوايدي دارد ؟
8-محيط زيست راتعريف كنيد ؟
9-زندگي وسلامت انسان به ------------ بستگي دارد .
10- زيستگاه اصلي انسان وموجودات زنده دركجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش هاي مختلفي رابراي توسعه زندگي ابداع كرده است ؟
12- عوامل آلوده كننده محيط زيست رانام ببريد ؟
13- زباله چه چيزهايي را آلوده مي كند ؟
14- زباله را تعريف كنيد ؟
15- پخش شدن زباله درمحيط زيست چه اثراتي دارد ؟
16- گازهاي حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثيري برهوادارد ؟
17- شيرآبه هاي ناشي ازجمع شدن زباله چه تأثيري دارند ؟
18- روش صحيح جمع آوري زباله رابنويسيد ؟
19- روش صحيح دفع بهداشتي زباله رابيان كنيد ؟
20- زباله هاي بيمارستاني راچگونه دفع مي كنند ؟
21- حشرات وجانوراني موذي كه باعث انتقالي بيماري مي شود رانام ببريد ؟
22- حشرات وجانوراني موذي دركجازندگي وتوليدمثل مي كنند ؟
23- چگونه مي توان امكان زيست جانوران وحشرات موذي راازبين برد ؟
24- چرابراي ازبين بردن حشرات وجانوران موذي فقط درمواردبسيارضروري بايدازسموم شيميايي استفاده كرد ؟
25- حشره كش ها وسموم شيميايي باعث ايجادكدام بيماري خطرناك مي گردند ؟
26- حادثه راتعريف كنيد ؟
27- حوادث طبيعي وغيرقابل پيشگيري راچه مي گويند ؟ مثال بزنيد ؟

                                                              منبع: وبلاگ حرفه وفن لارستان

نمونه سوالات سال سوم:

 

سئوالات حرفه وفن سوم راهنمايی ( فصل اول تا ششم )

فصل دوم


1.چگونه می توان يک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کليد تبديل در چه مکانهايی استفاده کرد می شود؟
3.کليد تبديل دارای دوپيچ....................ويک پيچ.................است.
4.موتورهای الکتريکی راتعريف کنيد؟
5.موتورها ی الکتريکی از چند قسمت اصلی تشکيل شده اند؟
6.در موتور الکتريکی کار جاروبک وجانگهدار چيست؟
7.اجزای يک موتور الکتريکی رانام ببريد؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گويند؟
9.جنس رتور از چيست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکيل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکيل شده وکار باد بزن چيست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چيست؟
14.قرن بيست ويک را قرن ................ناميده اند.
15.ثمره یپيشرفت صنايع الکترونيک چيست؟
16.برای اندازه گيری هر کميت الکتريکیبه چه چيز نياز داريم؟
17.جسمی که جريان الکتريکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتريکی ...............است.
18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گيری می کنند.
19.مقدار جريان را با.................اندازه گيریمی کنند.
20.مقدار اختلاف پتانسيل را با ..................اندازه گيری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جريان ومقاومت الکتريکی را اندازه گيری می کند چه می گويند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می ايد؟
24.سلف در مدارهای الکترونيک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقويت ميدان مغناطيسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونيکی تحول عظيمی در الکترونيک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزيستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونيک استفاده می شد ؟
29.ترانزيستور ها دارای چند پايه هستند ؟
30.ترانزيستور قطعه ای است که مقدار جريان عبوری از .............به ............. را می تواند توسط جريان...................کنترل کند.
31.عمل ترانزيستور شبيه به چيست ؟
32.در مدارهای الکترونيک چه موقع به جای برد برد از فيبر مدار چاپی استفاده می شود؟


فصل سوم

1- ميکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟
2- ميکروب چيست ؟
3- کدام بيماريها را واگير می گويند ؟
4- بيماريهای واگير می تواند موجب معلوليت و مرگ بشود.
5- موثرترين راه پيشگيری از بيماريها چيست؟
6- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون ريشه کن شده است؟
7- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون درحال نابودی است؟
8- راه انتقال بيماری ايدز شبيه کدام بيماری است؟
9- علاوه برواکسيناسيون رعايت چه نکات ديگری برای پيشگيری از بيماريها لازم است ؟
10- واکسن چيست ؟
11- نام ديگر واکسيناسيون چيست ؟
12- آيا دراثرواکسيناسيون افراد بيمار می شوند ؟
13- هفت بيماری مهم دوران کودکی که باواکسيناسيون قابل پيشگيری است را نام ببريد ؟
14- عوارض خطرناک واکسينه نشدن کودک را بيان کنيد؟
15- رشد يعنی چه ؟
16- تکامل يعنی چه ؟
17- رشدوتکامل کودک از دوره جنينی شروع می شود.
18- رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنينی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20- مراقبت از کودک به چند دسته تقسيم می شود. نام ببريد.
21- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج بايد به پزشک مراجعه و با وی مشورت کنند؟
22- چرا بايد از ازدواجهای فاميلی پرهيز کرد؟
23- درصورت کامل نبودن واکسيناسيون مادربه اوکدام واکسن تزريق می شود؟
24- رشد وتکامل کودک درچه دوره ای بسيارسريع است؟
25- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هايی است؟
26- مناسبترين وبهداشتی ترين غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چيست؟
27- شير مادر چه فوايدی برای کودک دارد؟
28- ازچه سنی می توان به کودک غذای کمکی داد؟
29- غذای کمکی کودک چه ويژگيهای بايد داشته باشد؟
30- لباس کودک بايد دارای چه ويژگيهايی باشد؟
31- برای سلامت دندانهای کودک پيش از 2 سالگی و پس از آن چه کنيم؟
32- کدام رفتارها به رشد و تکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33- کدام مواد و وسايل خطرناک را بايد از دسترس کودکان دور نگه داشت؟
34- چرا بستری شدن بيماران در خانه بهتر است؟
35- برای بهبود سريع تر بيماران در خانه چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟
36- مهمترين نکته در پرستاری کودکان چيست؟
37- تب شديد چه عوارضی به دنبال دارد؟
38- در صورت تب کودک چه اقداماتی لازم است صورت گيرد ؟
39- علائم حياتی بدن انسان را بيان کنيد؟
40- درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41- تب را تعريف کنيد؟
42- درجه حرارت دقيق بدن را چگونه تعيين می کنند؟


فصل چهارم

1- يکی از مهمتر ين فرآورده های چوب کاغذ است.
2- چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بيان کنيد.
3- چيپس ها را به کدام وسيله تجزيه می کنند؟
4- به قطعات نازک و ورقه شده چوب چه می گويند؟
5- ازتجزيه چيپسها الياف سلولزی بدست می آيد.
6- از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
7- برای تهيه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟


فصل پنجم


1- برای استفاده بهتر از خودرو باید چه کار کنيم؟
2- نتيجه کار قسمتهای مختلف خودرو چيست؟
3- قسمتهای اصلی خودرو را نام ببريد؟
4- کار موتور چيست؟
5- موتور چگونه روشن می شود؟
6- وظيفه دستگاه انتقال قدرت چيست؟
7- دستگاه انتقال قدرت از کدام قسمتها تشکيل شده است؟
8- کلاچ چيست ؟
9- در يک خودرو کلاچ چه کاربردی دارد؟
10- جعبه دنده چيست؟
11- وظيفه دفرانسيل چيست؟
12- چرا در خودرو دستگاه فنربندی قرار می دهند ؟
13 وظيفه قسمت فنربندی خودرو چيست ؟
14 وظيفه باطری چيست ؟
16- دينام خودرو چيست ؟
17-وظيفه دينام خود رو را بيان کنيد ؟
18-هدايت چرخ ها جلو خودرو چگونه صورت می گيرد ؟
19- انواع فرمان های خود رو را نام ببريد ؟
20-مجموعه وزن خودرو و سرنشينان توسط کدام قسمت تحمل می شود ؟
21- قدرت ترمز چگونه ايجاد می شود ؟
22- تفاوت روغن ترمز با روغن معمولی را بنويسيد؟
23- بدنه خودرو چگونه طراحی می شود؟
24- وظيفه رادياتور چيست ؟
25- برای بازديد آب وضديخ در رادياتور چه می کنيم ؟
26- شير آلات بهداشتی درحقيقت چه وسايلی هستند؟
27- يک شير دنباله کوتا ه به طور کلی از چند قسمت تشکيل می شود ؟
28- مغزی شير دنباله کوتاه از چه قسمتهای تشکيل شده است؟
29- واشر تخت فيبری چه وظيفه ای دارد؟

فصل ششم


1- کنترل ساخت وساز ساختمان در شهرها ازچه جهاتی اهمیت دارد ؟
2- وظایف شهرداری ها را بنویسید ؟
3- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام ساخت ساختمان را بیان کنید ؟ (سه مورد )
4- وظیفه ی کلاف در ساختمان چیست ؟
5- برای جلوگیری از خراب شدن ساختمان های آجری چه می کنند ؟
6- ماکت چیست ؟
7- ماکت جهت توضیح کار برای چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
8- برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می شود ؟
9- برای چسباندن یونولیت یا فوم از چه موادی استفاده می شود ؟
10- در راهها چه کارهایی انجام می شود ؟
11- اگر مانع ای یا تپه ای در مسیر جاده یا راه آهن باشد چه می کنند ؟
12- خاک برداری را تعریف کنید ؟
13- خاک ریزی را تعریف کنید ؟
14- اگر در مسیر راه رودخانه قرار داشته باشد چه می کنند ؟
15- چند نمونه پل را نام ببرید ؟

                                              

                    الف)صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید

1-هر جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر عبور دهددارای مقاومت الکتریکی کمتری است. ص غ
2-انسان توانسته است از تمامی قدرت وظرفیت مغز خود استفاده کند. ص غ
3-برای پاک کردن لکه های قهوه وچای باید آب سرد را ازفاصله ی زیاد روی محل لکه بریزید. ص غ

                           ب)پاسخ سوالها رابا ضربدر مشخص کنید.

4-کدام یک ازگزینه های زیر درمورد موتور الکتریکی صحیح است.
الف)رتور ثابت،استاتور متحرک                   ب)رتور متحرک،استاتور ثابت
ج)استاتور به دور رتور می چرخد                د)رتور روی استاتور می چرخد

5-از بین مواد مغذی زیر کدام ماده وظیفه رشد وترمیم بدن رابه عهده دارد.
الف)موادقندی ونشاسته ای      ب)چربی ها         ج)مواد پروتئینی       د)ویتامین ها

6)در کدام روش آبیاری های زیر برای دادن کودهای شیمیایی محلول در آب به درختان استفاده می شود.
الف)آبیاری تشتکی         ب)آبیاری غرقابی         ج)آبیاری بارانی         د)آبیاری قطره ای

7-وظیفه انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ ها به عهده دارد.
الف)دیفرانسیل          ب)کلاچ           ج)محور ها             د)میل گاردان

                       ج)درجاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.

8-اساس کار فناوران را اصل ..................تشکیل می دهد.
9-رشد وتکامل کودک از دوره ی....................شروع می شود.
10-از دیگر فواید زنبور عسل افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی وباغی از طریق....................است.

                             د)پاسخ مناسب دهید.
11-تنفس طبیعی چگونه است؟

12-دو مورد از کاربرد های مهم ترکیبات(کمپوزیت)چوب را بیان کنید؟

13-برای مقاوم کردن روکش های مصنوعی در برابر رطوبت وحرارت چه عملی روی آن ها صورت می گیرد؟

14-کدام قسمت شیر آلات وظیفه آب بندی محل اتصال مغزی به بدنه شیر را به عهده دارد؟

15-وظیفه ی رادیاتور در درجه اول چیست؟

16-خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی برای شهروندان را بیان کنید.
1-.............................2-..............................................3-....................................

17-میزان نیازهای غذایی انسان بر حسب کالری به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد کافی است)

18-برای جلوگیری ازحالت نمدی شدن لباس های پشمی در هنگام آب کشی از چه موادی استفاده می شود؟

19-انواع شکل تاج درختان را نام ببرید.(دو مورد)

20-دو مورد از ویژگی های مرحله ی تنیدن کرم ابریشم را بیان کنید.


21-خشک کردن یا آب گیری را تعریف کنید.

 

.........................................................................................................................................

-اولین مرحله فناوری چه می باشد؟
الف)فرایند                         ب)تولید                       ج)طراحی                 د)ارزشیابی


2-به مجموعه هایی که اجزای آنهاباهمدیگر هماهنگ کارمی کنند .......... نام دارد.


3-کارژنراتوریا مولد تولید ................ است.


4-به چوب های بریده شده ازتنه درختان چه می گویند؟


5-نئوپان از............ چوب وچسب ساخته شده است.


6-درجه ذوب مس وآلومینیوم چقدر است؟


7-............به دانه های درشت ازجنس سنگ و.................به دانه های ریزگفته می شود.


8-ویژگی گوشت ناسالم رادردوموردبنویسید؟


9-چه عواملی سبب تغییروتحول لباس دردوره های مختلف گردید؟


10-مراحل مختلف پرورش گیاه را درسه موردنام ببرید؟


11-ازمراحل داشت سه مورد رانام ببرید؟


12-درجوجه کشی طبیعی تعداد تخم مرغ چندعددبوده وبعد ازچندروز جوجه ها سر ازتخم درمی آورند؟


13-برای تولید انرژی درمرغ ازچه موادی استفاده می شود؟


14-از سبزی ها یی که میوه ودانه آنها مورداستفاده قرار می گیرد سه مورد نام ببرید؟

                                               منبع: وبلاگ حرفه وفن لارستان

.................................................................................................................................................................................

نمونه سوالات حرفه و فن پایه سوم راهنمایی - نوبت اول

الف)پاسخ صحیح را در هر یك از موارد زیر مشخص كنید : (75/0)
1- در چرخ خیاطی كدام سیستم شامل پایه ،پوسته و دسته است ؟
الف)انتقال قدرت ب)دوخت ج)بدنه یا اسكلت د)برق رسانی
2- مراقبت از كودك از چه زمانی آغاز می شود ؟
الف)دوره جنینی ب)قبل از تولد ج)بعد از تولد د)قبل از ازدواج
3- چوب های موجود در كارگاهی پوسیده اند و تغییر رنگ داده اند به نظر شما كدام یك از عوامل زیر عامل اصلی تخریب چوب ها بوده اند ؟
الف)قارچ ها ب)حشرات ج)باكتری د)شیمیایی


ب)صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید :( 5/0)
4- در موتور های الكتریكی رتور ثابت و استاتور گردان است . ص غ
5- بعضی از بیماری ها را با وجود واكسینه شدن هم ممكن است به آن مبتلا شویم . ص غ


ج)در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید : (5/1)
6- در تولید محصولات فناوری به زیبایی محصول در دو بخش ...........و.....................توجه می شود .
7- هر گاه بخواهیم یك لامپ را از دو نقطه روشن یا خاموش كنیم از.......................استفاده می كنیم .
8-تنفس طبیعی ............و.................است .
9- از تركیب ذرات چوب با ......................صفحاتی ساخته می شود كه به عنوان صفحات عایق صدا و برودت استفاده می كنیم .


د)به سؤال های زیر پاسخ كامل دهید :
10- چگونه می توان قدرت تفكر و خلاقیت را در افراد پرورش داد ؟(75/0)

11- اهم سنج چیست ؟(5/0)

12- قدرت ترمز ، برای توقف اتومبیل ، چگونه ایجاد می شود ؟(5/0)

13- تكامل چیست ؟ یك مثال بزنید (.75/0)

14- الیاف سلولزی چگونه به دست می آید ؟(5/0)


15- وظیفه واشرتخت فیبری یا پلاستیكی مقزی چیست ؟(5/0)

16- شكل مقابل چه نام دارد ؟ دو مورد از كار برد های آن را بنویسید .( 75/0)


17- هر یك از كار های زیر از وظایف كدام قسمت خود رو می باشد ؟(1)
الف)نیروی مكانیكی را از موتور می گیرد و به انرژی الكتریكی تبدیل می كند (......................)
ب) دستگاه قطع و وصل قدرت (..............)
ج) راه اندازی و روشن كردن موتور(..................)
د )بدنه خودرو بر روی آن سوارشود(..................)
 
..........................................................................................................................................

سلامتی انسان ومحیط زیست درگرو رعایت کدام یک از اصول تولید محصولات فناوری است؟

الف)انتخاب و تغییر مواد           ب) اصول بهداشتی            ج)ارزیابی           د)نکات زیبایی شناختی

رامین یک دوربین فیلم برداری خریده که دفترچه ی راهنما نداردواکنون نمی تواند از آن استفاده کند.به نظر شما فناور این محصول کدام اصل را رعایت نکرده؟

الف) انتخاب و تغییر مواد          ب)  اصول بهداشتی           ج) ارزیابی          د)  نکات زیبایی شناختی 

کنترل قدووزن کودک وثبت وضع رشدوتکامل اودرکارت مخصوص مربوط به کدام نوع مراقبت می باشد

الف)بهداشت فردی                                                       ب) بهداشت روانی            

ج)مراقبت های بهداشتی درمانی                                      د)آموزش وبازی

مرحله ای که راه های پیشنهادی به ذهن انسان می رسد؟

الف) احساس وجود مشکل                                     ب)  جمع آوری اطلاعات پیرامون مشکل         

ج) فرضیه سازی                                                       د)  ارزیابی فرضیه ها 

در مورد بیماری ایدز کدام گزینه صحیح است؟

الف) واکسن دارد          ب)  قابل پیشگیری نیست           ج)واگیر است          د)  درجهان نابودشده 

مقدار مقاومت را با چه دستگاهی اندزه گیری می کنند؟

الف) مالتی متر                ب)  آمپرسنج               ج)اهم سنج              د) موارد الف وج 

 کدام فراورده کمپوزیت است؟

الف) نئوپان               ب)  پانل چوب سیمان                ج) تخته چند لایه               د)هرسه مورد

جسمی که جریان الکتریکی را آسان عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی ...................است.

کاربردهای سلف عبارتندااز:1- تولید فرکانس 2- تولید میدان مغناطیسی آهنربا3- ..............................

قسمت گردان موتور الکتریکی ...................وقسمت ساکن آن......................نام دارد.

رشد و تکامل کودک ازدوره......................شروع می شود وبه دو عامل محیط و..............بستگی دارد

منابع برق خودرو عبارتند از:  1......................2.....................

چگونه با شرکت کردن در کارها وبحث های گروهی می توان قدرت تفکروخلاقیت راپرورش داد؟

 

 

اثر واکسن در بدن چیست؟

 

 

 منظور از سیستم های پیچیده چیست همراه با مثال؟

 

قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟

 

فرایند کاغذ سازی وفرایند ساخت M.D.F  را با یکدیگر مقایسه کنید؟

 

 

آثار مخرب قارچ ها وحشرات چوب خوار بر روی چوب را با یکدیگر مقایسه کنید؟

 

 

 

شمای فنی مدار کلید تبدیل را رسم کنید؟

 

 

 

 

 

صحیح یاغلط بودن جملات زیر را با علامت  ×    مشخص کنید. ( هر مورد 25/)

الف)رشد وتکامل کودک از تولد تا 2سالگی بسیار سریع است .                              ص              غ                                                                           

ب)نیروی موتور خودرو ازطریق جعبه دنده به کلاچ منتقل می شود.                        ص              غ

ج)شیر دنباله کوتاه از دو قسمت بدنه و حلزونی تشکیل شده است.                          ص              غ

د)سوزنی برگان به جهت داشتن الیاف بلندترنسبت به پهن برگان  برای کاغذ سازی مناسب نیستند.      ص                   غ                                                                           

 

 

   

  حرفه اول راهنمایی دی 87

   

  /**/

                              "صحیح یا غلط بودن جملات زیررامشخص کنید"         صحیح                      غلط   

                                                                                                                  

  عامل اصلی آلودگی محیط زیست افزایش جمعیت است .                                                   O                          O

                                                                                                                    

   غم واندوه خانواده مربوط به خسارت های اجتماعی ناشی از بیماری است.                             O                          O

   

  برای تولید حرارت درکوره بلند به همراه سنگ آهن ؛ سنگ آهک نیز می ریزد.                       O                          O                                     

   

  "صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید"

  تولید جریان الکتریسیته بر اساس حرکت کدام ذره است؟

  الف) اتم   O                   ب) مولکول  O                     ج) الکترون   O                 د)هسته O

  در محل"تولید برق"؛ برای انتقال ازکدام نوع ترانسفور ماتور استفاده می شود؟

  الف) فشار ضعیف O            ب) توزیع اصلی فشارقویO               ج) فشار قوی افزاینده   O               د) کاهنده O

  از کدام قطعه زیر جهت حفا ظت الکتریکی در مدارها استفاده می شود؟

  الف) سیم فاز  O               ب) فیوز  O                        ج) پریزO                          د) سر پیچ O

  در کدام وسیله زیر "تبدیل انرژی"صورت می گیرد؟

  الف) سیم نول O             ب) کلید دو پل O                  ج) کلید یک پل O               د) سر پیچ O

  "جا های خالی را با کلمات و عبارت های مناسب پر کنید"

  بدنه سوهان از جنس...................   ابزار سازی است.

  پوشیدن لباس کار مناسب در کار گاه علاوه برجنبه نظافت بیشترجنبه ی.................... .دارد.

  هرچه تعداد اجزای یک سیستم بیشتر باشد ؛ سیستم ..................است.

  روش زندگی هر کس ؛ شامل عادت ها؛ ............... ........وتصمیم گیری ها در سلامت او تاثیر زیادی دارد.

  دینام دوچرخه نیروی ................ .....دوچرخه را به نیروی ..........................تبدیل می کند.

   

  فناوری را تعریف کنید.

   

  منظور ازمحیط زیست چیست؟

   

   

  جدول زیر را کامل کنید.

  نوع سیستم

       مثال

   

  سیستم طبیعی   ←

   

  .............................

   

  سیستم هشدار دهنده

   

  .............................

   

  شمای فنی جعبه تقسیم را رسم کنید؟

   

   

   

  شیوه های صحیح دفع بهداشتی زباله را بنویسید.(3مورد)

   

   

   

   

  طریقه ساخت فیبرو نئو پان را مقایسه و تفاوت ها را بنویسید.(2مورد ازتفاوت ها)

   

   

   

   

  عبارت های ستون "الف" را به صورت منطقی به عبارت های ستون "ب" با    ←   ربط دهید.

   

               (الف)                                              (ب)

              

              آهن                                              هدایت کننده خوب جریان برق

              

               روی                                               سبک و نرم

   

              آلو مینیوم                                         دمای ذوب Ć 1535

   

              مس                                               روکش مناسب  لوله های آب

   

   

   

    

   حرفه وفن اول راهنمایی دی 87

   چهارشنبه 9 دی 1388

   /**/

   حرفه وفن اول راهنمایی جاهای خالی را پر كنید.

   1-     گسترش دانش و به كار گیری آن موجب پیشرفت و تكامل ……………….. شده است.

   2-     لامپ درون دسته فازمتر برای ……………………. می باشد.

   3-     سیستم ها با توجه به ………………..نام نامگذاری می شوند .

   4-     هر چه تعداد اجزای سیستم ………………باشد سیستم پیچیده تر است.

   5-     اتم دارای دو بخش اصلی یعنی ………………و……………… است.

   6-     سیستم های برق را معمولا از فلز …………….می سازند.

   7-     به مسیر بسته ای كه ……………….در آن جاری است . مدار الكتریكی گویند.

   8-     گیره وسیله ای است كه برای نگه داشتن ………………..از آن استفاده می شود.

   9-     فیبر به صورت صفحات …………….با ضخامت كم عرضه می شود.

   10-فلزات عموما به صورت سنگ معدن و در تركیبات با ………………دیگر وجود دارند.

   11-مس فلزی است نرم و در ……………….در چه سانتی گراد ذوب می شود.

   12- برنج و برنز از آلیاژهای …………………..هستند.

   13- برز سوهان از جنس  فولاد……. است كه بر روی آن دندانه هایی به نام آج ایجاد شده است.

   14- اگر مقدار در صد ……………..در آلیاژ آهن از 06/2 كم تر باشد محصول را فولاد می نامند.

   15-از مواد مختلفی در ساختمان سازی استفاده می شود كه به آن …………………می گویند.

   16-سیمان از پختن و آسیاب كردن مواد مختلفی (…………….و خاك رس و در صد كمی از مواد دیگر ) به دست می آید

   17-شن به …………….از جنس سنگ گفته می شود.

   1-     فناوری را تعریف كنید .5/0

   2-     اجزاء فاز متر را نام ببرید.(7 مورد)5/1

   3-     برق  چیست و چگونه بوجودمی آید.5/0

   4-     جریان الكتریكی چیست.5/0

   5-     سه دسته مهم فنی برق كدام اند نام ببرید و یكی را توضیح دهید.1

   6-     سیم فاز و نول را تعریف كنید .5/0

   7-     فیوز را تعریف كنید و انواع آن را بنویسید.  1

   8-     فرد سالم چه نشانه هایی دارد و تفاوت آن با انسان بیمار چیست.5/0

   9-     بهداشت و سلامتی و محیط زیست را تعریف كنید .5/1

   10-زباله را تعریف كنید و به چند طریق دفع می شوند نام ببرید .5/1

   11-بلا را تعریف كنید. 5/0

   12- فیبر و نئوپان را تعریف كنید. 1

   13- چوب چه نقشی و اهمیتی در زندگی انسان دارد. 5/0

   14-آهن به چه صورت از معدن استخراج می شود و روش تهیه آن چگونه است. 1

   15- آیا تمدن بشری با ساخت روستا ها شروع شد . 5/0

   16-چه عواملی ایمنی ساختمانها را در شهر و روستا تهدید می كند . 1

   17-چه عواملی در نظم یافتن ساختمانها در شهر و روستا دارد .1

   18- سیم را تعریف كنید و چه چیز موجب روشن شدن لامپ می شود. 1

   سه شنبه 8 اردیبهشت 1388

   بسمه تعالی                                         
         

        واحد 1 – فناوری و سیستم :
   مجموعه فعالیت هایی را كه انسان برای ساخت ابزار و وسایل انجام می دهد ………………… می گویند (‌25/ نمره )
   واحد2 – كار با برق :
   1- كلید همیشه در مسیر سیم ……………    قرارد دارد ( 25/ نمره )
   تعریف مدار الكتریكی را بنویسید ؟‌( 25/ نمره )
   واحد 3 – كار با چوب :
   عمده ترین منابع تهیه چوب كجاست ؟‌( 25/ نمره )
   الف- بیشه ها                             ب- جنگل ها                            ج- نیزارها                             د- هیچكدام
   الوار چیست ؟‌( 25/ نمره )
   واحد 4 – كار با فلز :
   مس فلزی است كه در درجه حرارت زیر ذوب می شود 0
   الف- 1100 درجه سانتیگراد              ب- 660 درجه سانتیگراد            ج- 1010 درجه سانتیگراد           د- هیچكدام
   ویژگی مهم فلز روی چیست ؟‌( 25/ نمره )
   واحد5- ساختمان سازی :
   1- ایمنی ساختمان چیست ؟‌( 5/ نمره )
   واحد 6- بهداشت :
   نشانه های یك انسان سالم چیست ؟‌(‌3مورد )‌(‌75/ نمره )
   تعریف محیط زیست را بنویسید (‌5/ نمره )
   حشره كش ها و سموم شیمیایی بیماری های خطرناكی مثل …………………  ایجاد می كنند ( 25/ نمره )
   واحد7 – خوراك و پوشاك :
   كنسرو ماهی ممكن است حاوی چه سم خطرناكی باشد 0‌(‌25/ نمره )
   دو مورد از ویژگی های مرغ تازه را بنویسید ؟‌( 5/ نمره )
   عواملی را كه در طول تاریخ باعث تغییر و تحول در لباس پوشیدن شده بنویسید ( 3 مورد )‌( 75/ نمره )
   واحد8 – كشاورزی – دامپروری :
   1- عمق مناسب برای كشت بذر چقدر است ؟‌(‌25/ نمره )
   الف- 5/2 تا 3 برابر طول بذر          ب- 5/3 تا 4 برابر طول بذر           ج- 5/1 تا 5/2 برابر طول بذر         د- فرقی ندارد
   2-برداشت به موقع محصول چه فوایدی دارد ؟‌(‌5/ نمره )
   چرا در هر كشوری حیوانات خاصی را پرورش می دهند ؟‌(‌2 مورد )‌(‌5/ نمره )
   در هر بار جوجه كشی به طریق طبیعی حداكثر به …………….. تخم مرغ و …………….  روز زمان نیاز است ( 5/ نمره )
   بسمه تعالی                                         
          امتحان درس حرفه و فن   كلاس های اول راهنمایی دكتر هادیان 1 شهركرد در خرداد ماه 82
          نام و نام خانوادگی                                           نام كلاس                                     وقت 40 دقیقه

      
    جواب صحیح یا غلط را با علامت ضربدر در مربع مربوطه مشخص كنید ( هر مورد 25/ نمره )
                                                                                                                                                    صحیح             غلط
   الف-  هر چه اجزای یك سیستم بیشتر باشد آن سیستم پیچیده تر است 0

   ب- برای از بین بردن حشرات و جوندگان فقط باید از سموم شیمیایی استفاده شود 0

   ج- مواد غذایی در صورتی مفیدند كه سالم و بهداشتی باشند 0

   د- برای كاشت بذر یا گیاه در خاك ابتدا باید خاك را آبیاری نمود 

     

    سوالات حرفه و فن سال دوم راهنمایی دی ماه

    چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388
    - سیستمی پیچیده تراست که دارای ..........................     باشد . ( 25/ نمره )

     

    2- کارهایی مانند طراحی ، تغییر مواد وساخت را می گویند؟ ( 25/ نمره )

    الف خروجی                                  ب- ورودی                              ج- پردازش                            د- فناوری

     

    3- مواد اصلی سازنده IC می باشند ؟ ( 25/ نمره )

     

    4- کلید دوپل دارای یک پیچ اتصال مشترک است که سیم ........................     به آن  وصل می شود . ( 25/ نمره )

    5- دو جزء مهم محیط زیست کدامند ؟ ( 5/ نمره )

     

    6- تنوع رنگ در چوب های ............................   بیش تر است . ( 25/ نمره )

     

    7- خشک کردن چوب علاوه بر کاهش وزن آن باعث ................       می شود . ( 25/ نمره )

     

     

    8- کار دستگاه ترانس چیست ؟ ( 5/ نمره )

     

     

    9- به عمل اندازه گیری ابعاد زمین وزوایای آن  گفته می شود . ( 25/ نمره )

     

     

    10- ضخامت دیوار حمال در یک ساختمان به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( 5/ نمره )

     

    11- این قسمت برای اطلاع رسانی دقیق نقشه است ؟ ( 25/ نمره )

     

     

    12-     خطوطی که در حاشیه کاغذ نقشه کشی رسم می شوند ؟ ( 25/ نمره )

     

     

    13-     مسمومیت های غذایی اغلب باچه مواردی همراه می باشند . ( 5/  نمره )

     

    14-     غذای ناسالم بعد از چه مدت روی بدن اثر می گذارد وعامل چه بیماری می باشد ؟ ( 5/ نمره )

     

    15-     چرا عرضه غذا در مکان های عمومی بسیار اهمیت دارد ؟ ( 25/ نمره )

     

    16-     گیاهان روز کوتاه به چند ساعت نور در روز نیاز دارند ؟ ( 25/ نمره )

     

    17-     تعریف کنسرواسیون را بنویسید  و یک مثال بزنید . ( 75/ نمره )

     

    18-     برای از بین بردن کلیه میکروب های شیر حرارت ...................  درجه و به مدت ....................دقیقه نیاز است . (5/ نمره )

     

    19-     مواد غذایی متراکم به چه مواد غذایی گفته می شود . ( 5/ نمره )

     

    20-     صحیح یا غلط بودن جملات زیررا مشخص کنید  (  هرمورد 25/ نمره )                                              صحیح      غلط

     

    الف برای ساختن یک ساختمان در یک محل ابتدا باید موقعیت زمین را مشخص کرد .

    ب- در میان وعده های غذایی بهتر است از بیسکویت وکیک وشیرینی های آماده استفاده کنیم .

    ج- میخک ، بنفشه آفریقایی گل های روز بلند هستند .

    د- یکی از موارد مهم در بهداشت دامها واکسینه کردن آنهاست

     
    فصل دوم
    1.چگونه می توان يک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
    2.از کليد تبديل در چه مکانهايی استفاده کرد می شود؟
    3.کليد تبديل دارای دوپيچ....................ويک پيچ.................است.
    4.موتورهای الکتريکی راتعريف کنيد؟
    5.موتورها ی الکتريکی از چند قسمت اصلی تشکيل شده اند؟
    6.در موتور الکتريکی کار جاروبک وجانگهدار چيست؟
    7.اجزای يک موتور الکتريکی رانام ببريد؟
    8.به کدام قسمت موتور رتور می گويند؟
    9.جنس رتور از چيست ؟
    10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
    11.اجزای تشکيل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
    12.باد بزن از چه قطعه ای تشکيل شده وکار باد بزن چيست؟
    13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چيست؟
    14.قرن بيست ويک را قرن ................ناميده اند.
    15.ثمره یپيشرفت صنايع الکترونيک چيست؟
    16.برای اندازه گيری هر کميت الکتريکیبه چه چيز نياز داريم؟
    17.جسمی که جريان الکتريکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتريکی ...............است.
    18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گيری می کنند.
    19.مقدار جريان را با.................اندازه گيریمی کنند.
    20.مقدار اختلاف پتانسيل را با ..................اندازه گيری می کنند.
    21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جريان ومقاومت الکتريکی را اندازه گيری می کند چه می گويند؟
    22.چند نوع اوومتر موجود است؟
    23.سلف چگونه بوجود می ايد؟
    24.سلف در مدارهای الکترونيک چه کار می کند؟
    25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
    26.برای تقويت ميدان مغناطيسی سلف چه می کنند؟
    27.با اختراع کدام قطعه الکترونيکی تحول عظيمی در الکترونيک بوجود آمد؟
    28. قبل از اختراع ترانزيستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونيک استفاده می شد ؟
    29.ترانزيستور ها دارای چند پايه هستند ؟
    30.ترانزيستور قطعه ای است که مقدار جريان عبوری از ...................به .....................را می تواند توسط جريان...................کنترل کند؟
    31.عمل ترانزيستور شبيه به چيست ؟32.در مدارهای الکترونيک چه موقع به جای برد برد از فيبر مدار چاپی استفاده می شود؟

     نمونه سوالات فصل هشتم سوم راهنمایی

    1-    هدف از نگهداری مواد غذایی چیست ؟

    2-    روش نگهداری مواد غذایی  یعنی چه ؟

    3-    کمپوت چیست ؟

    4-    مارمالاد چیست ؟

    5-    تهیه ی مارمالاد چگونه است ؟

    6-    کنسرو چیست ؟

    7-    مربا چیست ؟

    8-    متداول ترین روش نگهداری مواد غذایی چگونه است ؟

    9-    مزایای روش انجماد مواد غذایی چیست ؟

    10- روش های انجماد را نام ببرید .

    11- روش انجماد ماهی چگونه است ؟

    12-  خشک کردن یعنی چه ؟

    13-  اساس کار خشک کردن میوه ها و سبزی ها این است که .................... کاهش یابد و از ............... جلوگیری شود .

    14-  روش های خشک کردن میوه ها و سبزی ها را نام ببرید .

    15-  علل اصلی خشک کردن مواد غذایی چیست ؟

    16-  بسته بندی یعنی چه ؟

    17-  فایده های بسته بندی چیست ؟

    18-  مواد اولیه ی بسته بندی باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟    .: Weblog Themes By Pichak :.


    تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک